Брошурын уралдаан зарлаж байна

Монгол улсад оюуны өмчийн үнэлэмж чанарыг дээшлүүлэх, олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, видео контентийн хулгай, хууль бус дамжуулалт, түгээлтийн эсрэг тэмцэх зорилготой flyer /брошур/ бүтээх уралдаанд оролцохыг урьж байна.

Оюуны өмчийн газар, Монголын оюуны өмч хамгаалах холбоо хамтран Нийслэлийн их, дээд сургуулийн 4 курсийн оюутнуудын дунд Брошур /flyer/-ын уралдаан зарлау байна. Оюутан сурагчид та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна.