card

ОЮУНЫ ӨМЧ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Зохиогчийн эрх оюуны өмчийн нэг хэлбэр.

Оюуны өмч нь үйлдвэрийн болон зохиогчийн эрх гэсэн хоёр салбарт хуваагддаг.

Аж үйлдвэрийн өмчид хүний өдөр тутмын хэрэгцээг хангах бараа бүтээгдэхүүн болон түүний дээрх тэмдэг мөн үйлдвэрлэхэд хэрэглэж байгаа техник, технологтой холбоотой дизайн, шийдэл зэрэг багтана.

Харин зохиогчийн эрх нь оюун санааны хэрэгцээг хангах урлаг, утга зохиол, шинжлэх ухааны бүтээлүүд, компьютерийн программ зэргийг хамардаг юм.

Оюуны өмч нь бүх хүмүүст хүртээж болохуйц нийтлэг баялаг юм.

Оюуны өмч нь өөрөө нуугдмал шинжтэй учраас иргэд оюуны өмчид халдах, түүнийг хулгайлах асуудал их гардаг. - Манай улсад хамгийн түгээмэл гардаг оюуны өмчийн хулгайд урлагийн бүтээлүүд болох дууны ая, шүлэг, зохиол ордог байна.